malby / paintings

projekty / projects

bio / about

texty / texts

kontakt / contact

Ondřej Homola

Vizuální umělec, malíř, autor realizací v architektuře a veřejném kulturním prostoru, pedagog. Václav Kočí absolvoval svá studia na Fakultě výtvarných umění v ateliéru malby, kde také úspěšně obhájil disertační práci, a tím se zároveň vydal na dobrodružnou dráhu umělecko-pedagogickou. Tvorbu Václava Kočího Ize zdánlivě na první pohled zařadit do proudu geometrické abstrakce. Citlivě sestavený rámec barev, jejich estetika a vztahová provázanost však není jediným stavebním prvkem jeho obrazů. Stěžejní ingrediencí jsou pro Václava hesla, významy a šifry, které do svých pláten rafinovaně vkládá. Právě tento důležitý moment posouvá jeho obrazy ze zažitého vzorce již klasického abstraktního malířství do bytostně současné formy uvažování o vlastním výtvarném vyjádření. Když popisuji Kočího vztah k barvám, mluvím o jeho přirozeném citu, estetice a malířském způsobu vidění, který je vlastní všem úspěsným autorům napříč věky a styly. Je to zkrátka něco jako cit v prstech. Něco, bez čeho nejde komponovat obraz. Slovo komponovat je možná dobrým příkladem, jak si Ize představit Kočího práci v ateliéru nad novým plátnem či sérií. Václav totiž podobně jako hudební skladatel vytváří skicu připomínající partituru, ve které skrze svůj kódovaný jazyk skládá tvary a hmotu slov. Při ohlédnutí zpět je zřejmé, že někde na počátku svých prací Václav akcentoval čitelněji sdělení svých obrazů. V jeho současné tvorbě se postupně rozvolňuje usvědčující charakteristika typografických tvarů a hmoty konkrétních slov. V aktuálních obrazech tak autor vystavěl dialog s divákem, před kterého je kladen požadavek obraz si pořádně prohlédnout. Textovou inspirací jsou pro Kočího veškeré současné kanály a toky informací, názvy skladeb jeho oblíbených hudebníků či fráze a dialogy z filmů. Přiléhavým termínem, který by snad jeho široký záběr dokázal zaštítit, je popkultura. Právě znalost kontextu žité reality, návaznost na geopolitické dění u nás a ve světě, následná umělecká reflexe těchto jevů svébytným uměleckým jazykem, jsou přesně ty atributy, které Václav Kočí divákům skrze svá plátna prezentuje.

Ondřej Homola, umělec a kurátor.