malby / paintings

projekty / projects

bio / about

texty / texts

kontakt / contact

Martin Mikolášek

Václav Kočí: 35.000 hodin

Jako kontrapunkt k doposud převládajícím monografickým výstavám figurální malby se na začátku roku 2023 v prostoru foyer Divadla Antonína Dvořáka představí autor, který v malbě a realizacích pro architekturu pracuje výhradně s abstraktním geometrickým tvaroslovím.

Brněnský malíř Václav Kočí (*1981) absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v roce 2006 v ateliéru Petra Kvíčaly a navázal hned o doktorským studijním programem Výtvarná umění, který dokončil v roce 2010.

Ve svých abstraktních obrazových kompozicích často zužitkovává prvotní impulsy vycházející z krátkých textových sdělení nebo číselných řad, které se nějak vztahují k autorovu životu či dílu. Dokladem může být i název výstavy. „35 000 hodin“ je časový úsek přesně odpovídající 4 rokům, které uběhly od jeho poslední výstavy v Ostravě (Galerie Magna). A zároveň - všechna vystavená autorova plátna v DAD vznikla v posledních čtyřech letech.

Hra z odkazy, sentencemi či numerickými kombinacemi je ovšem v případě obrazů Václava Kočího jen jakými prvotním impulsem, který je sice na obrazech stále krypticky přítomen, není ale v žádném případě kategorickou podmínkou pro dekódování autorského sdělení. Podstatná je zde totiž především samotná kombinatorická hra hraná tvary, barvami, jejich vrstvením, posuny, pozicemi a konstelacemi, jež ve výsledku vytváří pevně sevřený vizuální celek tematizující jazyk abstrakce jako prostředek, jímž lze těkavý chaos prostřednictvím proporcí a uměřenosti proměnit ve vizuální řád a stabilitu.

Václav Kočí je od roku 2011 hlavním organizátorem festivalu otevřených uměleckých ateliérů „Open Studios Brno“. A je to právě Václav Kočí, kdo přišel s nápadem, aby se v Ostravě v roce 2022 uskutečnil sesterský 1. ročník „Open Studios Ostrava“.